Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 04.12.2007
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Årsmøte i Øksfjord Idrettslag den 4.desember 2007 på Rådhusets kafferom.
 
Følgende deltok: Halvor Pettersen, Solbjørg jensen, Solveig Dahl, Pål Pettersen, Maria Sotkajærvi, Arve Berntzen, Maria Thomassen.
 
Sak 1/07  ÅPNING
               Halvor Pettersen ønsket velkommen
 
Sak 2/07  KONSTITUERING
 
Vedtak:    Valg av ordstyrer        Halvor Pettersen
               Valg av sekretær         Solbjørg Jensen
 
Sak 3/07  ÅRSBERETNING 2007
 
Vedtak:    Årsberetninga tas til etterretning.
 
Sak 4/07  REGNSKAP 2007 MED REVISJONSBERETNING
 
Vedtak:    Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap med revisjonsberetning. Overskudd fra   
               aldersbestemt kr 19 186,59 settes av til Norway Cup 2008.  Restbeløpet avsettes til fond.
 
Sak 5/07  KONTINGENT 2008
 
Vedtak:    Dagens kontingentsatser opprettholdes.
 
Sak 6/07  BUDSJETT 2008
 
Vedtak:    Fremlagte budsjett på kr 573 000  i inntekter og 519 000 i utgifter vedtas.
 
Sak 7/07  VALG 2008
 
Vedtak:   Hovedstyre:
                  Halvor Pettersen, leder         1 år       (ikke på valg)
                  Maria Thomassen, nestleder  2 år
                  Solbjørg Jensen, sekretær     2 år
                  Solveig Dahl, medlem           2 år
                  Pål Pettersen, medlem          2 år
                  Maria Sotkajærvi                  1 år        (ikke på valg)
                  Anneli Vestre                       1 år        (ikke på valg)
                  Helmer Olsen                       1 år         (ikke på valg)
 
                  Fotballstyre:
                  Solveig Dahl, leder
                  Arve Berntzen, nestleder
                  Roger Johansen, medlem
                  Rita Skognes, medlem
 
                  Skistyre:
                  Pål Pettersen, leder
                  Alf Arne Vestre, medlem
                  Guri Kamsvåg, medlem
                  Karin Jahr, medlem
 
                  Barneidrett:
                  Maria Sotkajærvi, leder
                  Marit Olsen, medlem
                  Liv Heidi Martinsen, medlem
 
                  Øksfjord-Nytt:
                  Anneli Vestre, redaktør
                  May Bodil Antonsen, medlem
                  Berit Wilhelmsen, medlem
                  Harrieth Olsen, medlem
                  Janne Jenssen, medlem
 
                  Revisorer:
                  Monika Olsen
                  Ann Tove Wilhelmsen
 
 
Møtet hevet kl 18.50
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen