Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 04.12.2007
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Det ble avholdt styremøte i Øksfjord Idrettslag på Rådhusets kafferom den 4.desember - 07
 kl. 17.30.
 
Til stede: Halvor Pettersen, Solbjørg Jensen, Solveig Dahl, Pål Pettersen og Maria Sotkajærvi.
 
Forfall meldt fra Roald Anthonsen.
 
Sak 27/07  VALG AV ORDSTYRER OG SEKRETÆR
                 Halvor Pettersen ble foreslått som ordstyrer og Solbjørg Jensen som sekretær.
 
Sak 28/07  ÅRSBERETNING 2007
 
                 Tas til etterretning.
 
Sak 29/07  REGNSKAP 2007 MED REVISJONSBERETNING
 
Innstilling:  Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap med revisjonsberetning.
 
Sak 30/07  INNKOMNE SAKER
                 Ingen innkomne saker
 
Sak 31/07  KONTINGENT 2008
 
Innstilling:  Dagens kontingentsatser opprettholdes.
 
Sak 32/07  BUDSJETT 2008
 
Innstilling:  Fremlagte budsjett på kr 573.000 i inntekter og 519.000 i utgifter vedtas.
 
Sak 33/07  VALG 2008
                  
Innstilling:   Hovedstyre:
                  Halvor Pettersen, leder         1 år       (ikke på valg)
                  Maria Thomassen, nestleder  2 år
                  Solbjørg Jensen, sekretær     2 år
                  Solveig Dahl, medlem           2 år
                  Pål Pettersen, medlem          2 år
                  Maria Sotkajærvi                  1 år        (ikke på valg)
                  Anneli Vestre                       1 år        (ikke på valg)
                  Helmer Olsen                       1 år         (ikke på valg)
 
                  Fotballstyre:
                  Solveig Dahl, leder
                  Arve Berntzen, nestleder
                  Roger Johansen, medlem
                  Rita Skognes, medlem
 
                  Skistyre:
                  Pål Pettersen, leder
                  Alf Arne Vestre, medlem
                  Guri Kamsvåg, medlem
                  Karin Jahr, medlem
 
                  Barneidrett:
                  Maria Sotkajærvi, leder
                  Marit Olsen, medlem
                  Liv Heidi Martinsen, medlem
 
                  Øksfjord-Nytt:
                  Anneli Vestre, redaktør
                  May Bodil Antonsen, medlem
                  Berit Wilhelmsen, medlem
                  Harrieth Olsen, medlem
                  Janne Jenssen, medlem
 
                  Revisorer:
                  Monika Olsen
                  Ann Tove Wilhelmsen
 
Møtet slutt  kl. 18.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen