Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 05.09.2007
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Styremøte ble avholdt på klubbhuset i Vassdalen.
 
Følgende møtte: Halvor Pettersen, Roald Anthonsen, Solbjørg Jensen, Solveig Dahl, Maria Sotkajærvi, Helmer Olsen
 
Pål Pettersen hadde meldt forfall.
 
Sak 16/07  REFERATSAKER
 
- Brev fra Finnmark fylkeskommune angående støtte til lysløypa i Vassdalen
- Brukere fra lag for foreninger til utredningskomite flerbrukshus i Øksfjord
- Invitasjon til anleggskonferanse
- Henvendelse fra kommunen angående kulturkalender
 
 

Sak 17/07  KRITERIER FOR Å DELTA PÅ ØIL-FESTEN

 
Vedtak:     ØIL vil sende ut invitasjon til bare medlemmer først.  Når fristen er ute    
               åpnes det for at også ikke-medlemmer kan delta.  Ekstrapris for ikke-
               medlemmer settes til kr 100,-.  Enstemmig vedtatt.
 
 
Sak 18/07  KRITERIER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL IDRETTSFORMÅL
 
Øil foreslår følgende fordelingsnøkkel for idrettsmidlene:
 
Vedtak:     20% av til enhver tid disponible midler fordeles på antall søkere tilsluttet
                NIF.
                40% av til enhver tid disponible midler fordeles på den totale
                medlemsmasse.  Medlemmer mellom 6 og 19 telles dobbelt.
                Gjenværende 40% fordeles ut ifra siste års regnskap (faktiske 
                utgifter).  Enstemmig vedtatt.   
 
 
Sak 19/07  ÅRSMØTEDATO
 
Vedtak:     Årsmøte settes til 15.november 2007 kl. 18.00 på klubbhuset. 
                Enstemmig vedtatt.  
 
Sak 20/07   MØTEPLAN
 
Vedtak:      Styremøtene avholdes første tirsdag i hver måned kl. 18.00. 
                Enstemmig vedtatt.    
 
Sak 21/07   REFERAT FRA GRUPPENE
 
- Overskudd pr 4/9-07 kr 99 250,-.
- Innkjøp av treningssett for alle aldersbestemt.
- Innkjøp av nye spilledrakter til mygg/mini/lilleputter
- Planlagt å lage til trimposter for barn
- Bussen har begynt å koste
 
Møtet slutt    
 
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen