Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2018
Dato: 05.02.2019
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
torsdag 5.2.2019 kl. 19.00

 

Til stede: Ståle Johansen, Cathrine Jensen, Beate Danielsen, Stig Gøran Lund,
Ivar Martinsen, Kai-Edgar Flåten, Maria Thomassen, Marit Olsen og
(Arve Berntzen i sak 1-3/19).

 

43/18 Informasjon om Klubbdeal med Tide-forsikring v/Magne Ek

Magne Ek informerte om Tide-forsikring sin ”Klubb Deal” som gir klubben 5% av betalingen det første året, deretter 2% hvert år. De ønsker at vi får folk til å kontakte Tide direkte for å tegne avtaler.  Konkurransedyktige priser og spesielle avtaler på enkelte forsikringer (innbo- og ulykkesforsikring). Reklamemateriell og logo/banner til hjemmesider / Facebook ordner de med. ØIL sin kontaktperson blir Kai-Edgar Flåten.

44/18 Kvalitetsklubb - status og veien videre

Det blir møte den 26.februar kl. 19.00 for en felles arbeidssamling med gammelt og nytt styre. Da må arkene som ble skrevet på møtet på samfunnshuset gås igjennom.

45/18 Innstillinger fra valgkomiteen

Leder:                            (ingen) for 2 år
Sekretær:                       Kjetil Moen Bråten for 2 år
Varamedlem:                  Heidi Wang for 2 år

Leder skigruppa:             Maria Thomassen
Medlem skigruppa:          Alexander Vestre

Leder fotballgruppa:        Stig Gjøran Lund
Medlem fotballgruppa:     Kai-Edgar Flåten


Valgkomiteen (Roald og Liv-Heidi) har spurt mange personer, men ingen ønsker å ta på seg ledervervet. Vi legger ut informasjon på klubbens Facebook-sider om at ingen ønsker å stille som leder og nestleder.

46/18 Forberedelser til årsmøtet 17.februar

a. Innkomne årsmeldinger: Mangler årsmelding for fotball, ski og barneidrett
b. Innkomne saker: Ingen innkomne saker.
c. Bestilling av kake: Beate har bestilt kake fra Gry på kjøkkenet på helsesenteret.

47/18 Orientering om kurset "Styrearbeid i praksis" den 21.mars

Det er gjort avtale om kurset med kretsen, v/ Inger Lise Eierland, men Tobben gjennomfører kurset den 21.mars. Styret stiller med kaffe og lett bevertning.

48/18 Åpent klubbhus for 5.-10. klasse – status

Det er sendt ut melding til klassekontaktene som skal ta det opp med foreldregruppa og ungdommene og kommer tilbake med leder eller det nye styret.

49/18 Orientering om sponsoravtale med Grieg Seafood v/Beate.

Beate og Roald har hatt møte med Grieg Seafood og blitt enige om en ny sponsoravtale, gjeldende for 3 år. De stiller gjerne opp med 4-5 mann for å hjelpe til på Grieg Seafood turneringen.

Grieg var også interessert i å bidra i forhold til reklame på Gardirennet, tråkkemaskin og 3-er binger. 

50/18 Grieg Seafood turneringa 2019 - dato.

Kretsen har satt dato for dette som er

51/18 Turskiltprosjektansvarlig for ØIL

Midlene er brukt opp og ble ferdigstilt i fjor. Man må vedlikehold turene som vi er ansvarlige for. Vi må derfor ha en ”Turskiltprosjektansvarlig” som passer på at dette blir gjort. Cathrine Jensen ønsker fortsatt å ha dette ansvaret.

52/18 Idrettslagets e-post og tilgang

Videresending av e-posten slås av og leder og kasserer kan logge seg inn direkte på e-postkontoen. Fotball v/Stig må også få tilgang til min-fotball og Ski v/Maria må få egen bruker til øil.no 

53/18 Eventuelt

Fotball til sommeren. Det blir mest sannsynlig seriespill i Finnmarksserien for smågutter / gutter.

 

Møte hevet kl. 21.10

Ståle Johansen

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen