Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2018
Dato: 10.10.2018
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
torsdag 10.10.2018 kl. 19.00

 

Til stede: Ståle Johansen, Cathrine Jensen, Marit Olsen, Beate Danielsen,
Ivar Martinsen, Cato Kristiansen og (Arve Berntzen i sak 29 og Heidi Wang fra sak 33).

29/18 Kvalitetsklubbarbeidet

”Retningslinjer for barn og ungdom” – Arve, Kai-Edgar og Ivar jobber videre med dette. Viktig å dra med foreldre/foresatte i dette arbeidet.

”Trygge rammer” og ”årlig verdimøte” – tema: mobbing, rasisme og inkludering ønsker vi å gjennomføre i forbindelse med en jubileumskveld i løpet av oktober og november.

Det blir 2 aktiviteter, en aktivitetsdag på fotballbanen/klubbhus lørdag den 27.oktober og en kveld på samfunnshuset for voksne og ungdom med bl.a. Roger Finjord litt senere. Det er satt av egne grupper som jobber med disse dagene.

30/18 Støtte til guttelaget ifb. Norway cup 2018

Det er tidligere kommet søknad fra guttelaget om kr 25.000,- til støtte ifb. med deltakelse i Norway cup 2018 innvilges de dette.

Enstemmig.  

31/18 Leie av klubbhuset

 Skole, barnehage, SFO og Vassdalen velforening for leie klubbhuset gratis.

Enstemmig.

32/18 Ansvarlig for politiattest

Maria Thomassen velges som ansvarlig for politiattest i Øksfjord IL.

Enstemmig.

33/18 Forespørsel om støtte til dansekurs på samfunnshuset

Berit Wilhelmsen har spurt ØIL om støtte til å arrangere dansekurs på samfunnshuset med innleid instruktør og leie av samfunnshuset. De som deltar på kurset må være støttemedlemmer av ØIL, og Berit leverer liste til leder. ØIL dekker alle utgifter til kurset.
Regninger for dette sendes kasserer Beate Danielsen.

Enstemmig.

34/18 Skifte av vinduer i klubbhuset og strømpunkt i garasjen

Cato ber om skriftlig tilbud fra AA West på å skifte 9 vinduer i 2.etasje i klubbhuset. Ivar tar kontakt med Nordlys elektro for å få lagt inn strøm til det ene hjørnet i garasjen.

Enstemmig

35/18 Støtte til mandagstrimmen

Det er kommet inn søknad om støtte på inntil kr. 10.000,- for å kjøpe inn utstyr til bruk i gymsalen ifb. med mandagstrimmen for damer. Dette innvilges under forutsetning av at alle som deltar på mandagstrimmen er støttemedlemmer av ØIL. Liste over de som deltar sendes leder.

Regningen for utstyret sendes kasserer Beate Danielsen.

Enstemmig.

36/18 Sponsoravtaler

Beate snakker med Roald hvilke avtaler som gjelder og hva som må reforhandles og jobber videre med dette.

 

Møtet hevet kl. 20.50

Ståle Johansen

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen