Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2017
Dato: 16.10.2017
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
tirsdag 16.10.2017 kl. 19.00

 

Til stede:   Arve Berntzen, Ståle Johansen, Liv Heidi Martinsen, Cathrine Jensen,
Kai-Edgar Flåten, Ulf-Rune Pettersen og Maria Thomassen

 

Sak 22/17 Oppsummering/evaluering av KM-sluttspill-arrangementet

Økonomi – for tidlig å si, men det ser ut til at det blir et overskudd. Bra med streaming av kampene. Bruk av Facebook i forkant gjorde at man slapp så mange møter. Jobben etterpå både på banen, skolen og samfunnshuset må planlegges og settes opp folk på i forkant. Overnattingen på skolen var veldig bra. Sosialt med de andre lagene. Vanskelig å få tak i nattevakter på skolen.

Arenaen fungerte veldig bra. Bare en bane, enkelt å avvikle kampene på. Kafeen fungerte godt, men mye mindre trykk enn det man hadde trodd. For lite folk på vakt i kafeen på første vakta. Konvoluttlotteri ble satt i gang, men ble ikke det som det skulle være.

Leie hos Øksfjord sjøfiske var det dårlig vasket og enkelte leiligheter var slitt.

For mye på Liv-Heidi som både hadde kafé og bankett som ansvarsområde. Mange av de vante personene var bortreist og ikke så enkelt å få tak i folk.

Det var få fra Sørøy-Glimt som var her i Øksfjord å jobbet (flere av de som skulle være her ble syk og andre kunne ikke komme). 

Takkebrev til alle sponsorene vil bli sendt ut. Oppslag med takk til de som bidro på arrangementet.

 

Sak 23/17 Føring av regnskapet til Øksfjord IL

Kasserer Liv-Heidi Martinsen har undersøkt med et internettbasert regnskapssystemet ”Regnskaps-fiken”. ”Visma eAccounting” er et annet alternativ som gjør det samme.

Det avtales nærmere med Lars Husstad fra Sørøy-Glimt for demo via fjernhjelp for å se hvordan det fungerer i praksis.

Sak 24/17 Politiattester

Ulf-Rune orienterte om hvordan politiattest skal fungere. I tillegg til de som har treneransvar for ungene, så skal også de som kjører privatbil med ungene ha politiattest. Politiattestansvarlig sender bekreftelse på formål de enkelte skal politiattest. De logger seg på www.politi.no/tjenester/politiattest.   Deretter skal han se attesten fra alle de aktuelle som skal ha politiattest. Deretter lagres en liste med dato, navn, gyldig til-fra dato og status som lagres i ØIL sin Dropbox.

Sak 25/17 Intervju i forhold til behovet som ØIL har i prosjektet ”idrettshall / kompetansesenter

Kai Edgar, Liv-Heidi og Cathrine avtaler telefonintervju med prosjektleder ”Kreativ industri” for å gi våre innspill.

Enstemmig.

 

Sak 26/17 Utstyr til barneidrett – ”Tiger-sprett”

Barneidretten ønsker å kjøpe en del utstyr i forhold til aktiviteten de har i gymsalen som skal oppbevares i låst skap.  Barneidrett kan bestille inn dette utstyr for inntil kr. 10.000,-

Enstemmig.

Sak 27/17 Status ”kvalitetsklubb”

Det ble gjort en del i forhold til dette i arbeidsmøtet i Alta. Enkelte momenter er klar til å legges ut, mens noe må vi få en bredere tilbakemelding på.

Møte for å arbeide videre med ”kvalitetsklubb” blir mandag 06.11.17 kl. 18.00-21.00

 

Sak 28/17 Årsfest

Vi planlegger å arrangere årsfest for våre medlemmer i lokalene til ”Loppakroa” lørdag 27.januar 2018. I neste møte vil vi sette ned en arrangementskomité på 3 personer som får i oppgave å starte med planleggingen.

Sak 29/17 Overtrekksdresser

Trenere er forpliktet til å stille i overtrekksdresser når de representerer ØIL, derfor vil det bli kjøpt inn slike dresser til disse som ØIL betaler. De øvrige vil få tilbud om å kjøpe dressene selv.

Bestilling av nye overtrekksdresser gjøres til Kai-Edgar som sørger for at det sendes inn lister til Intersport som får trykket på logo, reklame og lignende.

 

Møtet hevet kl. 21.10

Ståle Johansen

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen