Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2018
Dato: 06.03.2018
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
tirsdag 06.03.2018 kl. 17.30

 

Til stede:   Arve Berntzen, Ståle Johansen, Liv Heidi Martinsen, Cathrine Jensen,
Kai Edgar Flåten, Maria Thomassen og Roald Anthonsen

Sak 11/18 Årsmeldinger til kommende årsmøte

Vi mangler enda årsmeldinger fra ski og barneidrett. Disse skal komme inn før torsdag og legges inn i lag med de andre årsmeldingene som legges fram for årsmøte.

Sak 12/18 Regnskap for 2017

Kasserer Liv-Heidi Martinsen orienterte om de forskjellige postene i regnskapet.

Forslag til vedtak:
Revisjonsberetning og regnskap for 2017 legges fram for årsmøtet med et overskudd på kr. 166.508,16

Enstemmig.

Sak 13/18 Budsjett for 2018

Budsjett for 2018 settes opp for hele klubben, men ikke gruppevis.

Forslag til vedtak:
Budsjett for 2018 legges fram i balanse, og vedtas med inntekter og utgifter på til
sammen kr 630 000,-

Enstemmig.

Sak 14/18 Forslag til kontingenter

Kontingent foreslås:
Støttemedlemmer                         kr  200,-
Barn 0-12 år                                       kr  200,- (tidligere 300,-)
Aktive barn 13-16 år                      kr   700,-
Aktive voksne 17-oppover         kr 1000,-

Aktivitetslederne må levere inn liste til sekretær over de som deltar aktiviteten så snart de starter opp.

Enstemmig.

Sak 15/18 Valg

Valg:     Det legger fram følgende forslag til valg medlemmer til hovedstyre:

Hovedstyret:                                           Velges for                        På valg i

Leder              Cathrine Jensen - ok              1 år                             2019

Nestleder        Kai Edgar Flåten - ok             2 år                             2020   

Kasserer                                                        2 år                             2020

Sekretær        Ståle Johansen - ok               1 år                              2019

Medlem          Ulf Rune Pettersen?              2 år                             2020

Vara                Heidi Wang - ok                     1 år                             2019

Vara                                                                2 år                             2020

 

                        Fotballgruppa

                        Leder                        

                        Medlem                      Arve Berntzen (hvis nødvendig) - ok

                        Medlem                     

 

                        Barneidrett

                        Medlem                     

                        Medlem                     

                        Medlem                      Heidi Nilsen ?

 

                        Skigruppa

            Leder                         

Medlem                      Maria Thomassen - ok

Medlem                      Brynjar Larsen - ok

Medlem                     

 

Valgkomité

Leder                          Jim Gaute Olsen ?

Medlem                      Heidi Dahl ?

                       

                        Revisorer                  Monika Olsen ?

 

Møtet hevet kl. 19.00

Ståle Johansen

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen