Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2018
Dato: 11.02.2018
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
tirsdag 11.02.2018 kl. 17.00

 

Til stede:   Arve Berntzen, Ståle Johansen, Liv Heidi Martinsen, Cathrine Jensen, Ulf-Rune Pettersen og Roald Anthonsen

Sak 03/18 Prosjektsamarbeid med biblioteket – ”Skaperverksted”

Jorunn Johansen informerte prosjekt ”Skaperverksted” som skal arrangeres på biblioteket i samarbeid med Øksfjord idrettslag for å skape større bredde for barn og ungdom - også for de som ikke er så mobil.

Innkjøp av ”Little bits” komponenter og kurs i dette, samt arrangement av aktivitetsdager med dette.

Det er søkt om støtte fra Sparebank1 Nord Norge og halvparten fra ØIL. Det er innvilget kr. 10.000,- fra SNN til prosjektet.

Styret er i utgangspunktet positiv til et slikt prosjekt, men det må sjekket opp i mot vedtektene til idrettslaget om dette er noe som vi kan bidra til og støtte. Roald og Liv-Heidi sjekker dette opp og gir tilbakemelding.

Sak 04/18 Årsmeldinger for 2017

Årsmeldinger for skigruppa og barneidrett mangler. Disse må sendes til sekretær innen fredag 17.februar.

Sak 05/18 Hederspriser for 2017 som skal deles ut på årsfesten

Roald har bestilt inn disse. Det er kommer inn 2 forslag til kandidater til ildskjelpris som deles ut på årsfesten den 17.februar.

Sak 06/18 Planlegging av verdimøte

Vi vil forsøke å få arrangert er verdimøte i løpet av våren. Cathrine og Liv-Heidi utarbeider et forslag til tema, innhold og struktur på dette møtet.

Sak 07/18 Turneringsleder for Grieg Seafood turneringen.

Grieg Seafood turneringen 2018 vil bli arrangert lørdag 9.juni 2018. Styret tar opp planlegging av dette på et eget møte som blir 8.april.

Sak 08/18 Bussen

Det er kommet inn et tilbud på kr. 13.000,- for å reparere bussen. Bussen skal selges og vi sender inn melding om avskilting og oppsigelse av forsikring.

Enstemmig.

 

 

Sak 9/18 Planlegging av årsfesten 17.02.2018

Det er nå 21 påmeldte noe som er lite. Vi håper på i alle fall dobbelt så mange. Det sendes ut en ny SMS til medlemmene på mandag med svarmulighet direkte til Kai Edgar. Snakke med folk på arbeidsplassene rundt omkring i bygda.

Bordene kjøres på torsdag kl. 18.00. Pynt hentes fra lageret på samfunnshuset og Torill forespørres om pynting. Liv-Heidi og Cathrine ordner med bestikk og fat m.m.
Blomster til ildskjelprisen.  

Sak 10/18 Status kvalitetsklubb

Vi har fått tilbakemelding fra kretsen på arbeidet. 5 av punktene er godkjent mens, enkelte av punktene må vi jobbe mer med.

 

Møtet hevet kl. 19.00

Ståle Johansen

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen