Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2018
Dato: 23.08.2018
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
torsdag 23.08.2018 kl. 19.00

 

Til stede:   Ståle Johansen, Cathrine Jensen, Kai Edgar Flåten, Maria Thomassen,
Ivar Martinsen og Arve Berntzen.

20/18 Kvalitetsklubb– status og veien videre

Arve informerte om hva kvalitetsklubb-prosjektet er, og hvor langt som vi er kommet til nå.

Beate og Arve skal delta på Kvalitetsklubbsamling i Alta 1.-2. september.
Det innkalles til et eget den kvalitetsklubb-møte 4.september kl. 19.00 på klubbhuset.

21/18 Folkemøte / verdimøte / kick-off for kvalitetsklubbarbeid i forbindelse med 80-årsmarkering av klubben.

Arrangementkomitee bestående av Cathrine, Maria og èn til starter arbeidet med å arrangere et slikt møte.

22/18 Rollefordeling - fotballgruppa

I årsmøtet i klubben ble det ikke valgt noen medlemmer i fotballgruppa, og styret fikk mandat til å finne kandidater.

Stig Gøran Lund velges som leder for fotballgruppa. I tillegg vil Arve Berntzen og Kai Edgar Flåten være medlemmer i gruppa.

Arve fortsetter som Kvalitetsklubbansvarlig og FIKS-ansvarlig.

Enstemmig.

23/18 Anleggsansvarlig for ØIL

Kai-Edgar påtar seg ansvaret som anleggsansvarlig og velges som dette.

Enstemmig.

24/18 Samarbeid med biblioteket

Øksfjord IL har søkt midler fra Sparebanken Nord-Norge om å kjøpe inn ”LittleBits” i samarbeid med biblioteket. Øksfjord IL bevilger kr 10.000,- til dette prosjektet.

Enstemmig.

25/18 Kurset «styrearbeid i praksis» til våren

Idrettskretsen kommer på forespørsel og holder kurs om ”styrearbeid i praksis”. Det foreslås at dette kurset arrangeres etter at det nye hovedstyret er tiltrådt etter årsmøtet 2019. Det foreslås at årsmøtet avholdes søndag 17.februar 2019. Leder avtaler med kretsen at det arrangeres et slikt kurs for det nye styret i mars 2019.

26/18 Tråkkemaskin – status forslag

Maria informerte om et utkast til plan for skigruppa for årene framover. Er topptur- og andre ski-aktiviteter noe som ØIL kan engasjere seg i?

For å få realisert et kjøp av en ny tråkkemaskin og andre større ting må det jobbes med sponsing, søknader om midler og andre mulige inntekter for å få dette til.  

27/18 Skifte av vinduer og maling av klubbhuset

Kai Edgar tar kontakt med noen som kan skifte 5 vinduer i klubbhuset. Deretter innkalles det til dugnad for å male panelen på veggene etter at vinduene er skiftet.  

28/18 Turskiltprosjektet

Tavlene og de siste skiltene blir sendt til uka. Mange engasjerte frivillige setter opp skilt i løypene, men det trenger personer til å hjelpe med å sette opp skilttavle ved venterommet på fergekaia.

Det innkalles til dugnad når disse er kommet.

 

Møtet hevet kl. 22.15

Ståle Johansen

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen