Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 27.11.2006
Lagt inn av: Solbjørg Jensen
Styremøte den 27.november 2006 på Rådhuset.
 
Tilstede:  Pål Pettersen, Halvor Pettersen, Roald Anthonsen og Solveig Dahl.
 
Forfall:  Solbjørg Jensen og Maria Sotkajærvi
 
Sak 31/06  UTDELING AV HEDERSTEGN
 
Vedtak:      Inge Martinsen tildeles hederstegn for aktiv innsats ihht. innsendt forslag.
                 May Bodil Antonsen tildeles hederstegn for administrativ innsats ihht. innsendt forslag.
                 Enstemmig vedtatt.
 
 
Sak 32/06  ÅRSBERETNINGEN 2006
 
                 Tas til etterretning.
 
 
Sak 33/06  REGNSKAP 2006 MED REVISJONSBERETNING
 
                 Forslag til vedtak:
                 Årsmøtet godkjenner fremlagte regnskap med revisjonsberetning.
 
 
Sak 34/06  INNKOMNE SAKER
 
                 - Utbedring av eksisterende lysløype i Vassdalen
 
                 Forslag til vedtak:
                 Årsmøte i ØIL vedtar å iverksette prosjektet "utbedring av eksisterende lysløype i
                 Vassdalen". Det tas opp lån innenfor en ramme på 140 000,- kr for å finansiere idretts-
                 lagets egenandel.
 
 
Sak 35/06  KONTINGENT 2007
 
                 Forslag til vedtak:
                 Dagens kontingentsatser opprettholdes.
 
 
Sak 36/06  BUDSJETT 2007
 
                 Forslag til vedtak:
                 Fremlagt budsjett på kr 525.000,- i inntekter og utgifter vedtas.
 
 
Sak 37/06  VALG 2007
 
                 Nestleder/kasserer Roald Antononsen   2 år
                 Barneidrett Maria Sotkajærvi               2 år
                 Øksfjordnytt Anneli Vestre                   2 år
                 Ansvarlig for bussen Helmer Olsen       2 år
 
 
Møtet slutt
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen