Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2017
Dato: 19.01.2017
Lagt inn av: Ståle Johansen
Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
onsdag 19.01.2017 kl. 18.00

Til stede: Karine Patterson, Arve Berntzen, Ståle Johansen, Liv Heidi Martinsen,
Maria Thomassen, Roald Antonsen, Cathrine Jenssen og Jim Gaute Olsen (i sak 5)

Sak 01/17 Generell informasjon
  • Torill Martinsen har bedt om å bli fritatt fra sitt verv som nestleder, noe som er blitt godkjent av leder.
  • Leder henvender seg til kommunens brannvesen for å få avklart forhold angående brannsikkerhet i klubbhuset.
  • Avtaler i forhold til Grieg Seafood turneringen må gjøres i god tid (flere måneder før) før arrangementet.
  • Det finnes midler fra Alta kraftlag som det kan søkes på i forhold til flomlys. Det er ikke behov for nye flomlys.
  • Det er kommet inn tilbud på 120.000 på oppussing av klubbhuset.
  • Høytaleranlegget på Vassdal stadion må repareres. Arve sjekker opp.
Sak 02/17 Kvalitetsklubb-prosjektet

Liv Heidi informerte om dokumentet som har med økonomi å gjøre. Disse dokumentene som er under arbeid lagres i felles Dropbox under mappa ”Under arbeid” i ”Kvalitetsklubb” mappa. Styret gikk igjennom utkastet om økonomi.

Det innkalles til nytt møte om kvalitetsklubb-prosjektet i løpet av februar.

Sak 03/17 Dato for årsmøte

Det sendes ut innkalling til årsmøte onsdag 8.mars 2017 klokken 19.00. Frist for å levere inn årsmeldinger settes til 31.januar 2017. Forslag til årsbudsjett for 2017 tas opp på neste styremøte.

Sak 04/17 Bussen

Det vedtas og forsøkte å selge ØIL-bussen og heller bruke privatbiler eller leie buss når det er nødvendig. Leder tar kontakt med bussansvarlig eventuelt andre for å forsøke å sette i gang denne prosessen.

Sak 05/17 Informasjon fra valgkomiteen

Jim informerte om hva valgkomiteen har gjort så langt, men det er problem å finne kandidater til ledervervet.

Sak 06/17 Informasjon om idrettshall/kompetansesenter

Cathrine har vært med på et møte 1.november angående dette, der vi har kommet med noen ønsker i fra idrettslaget, men vi må diskutere dette nærmere og komme med flere ønsker.

Møtet hevet kl. 19.45

Ståle Johansen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen