Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  ØIL-bussen
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Arbeidsfordeling
  Arb.fordeling salg
  Telefonliste stab
  Kampoppsett 2017
  Dommeroppsett 2017
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2016
Dato: 21.04.2016
Lagt inn av: Ståle Johansen

Hovedstyremøte i Øksfjord IL på klubbhuset
torsdag 21.4.2016 kl. 19.00

 

Til stede: Karine Patterson, Ulf-Rune Pettersen, Arve Berntzen, Kai-Edgar Flåten, Ståle Johansen, Maria Thomassen, Liv-Heidi Martinsen, Luke Patterson og Kim Gøran Pedersen i sak 27/16.

Sak 25/16 Møte i kvalitetsklubb vårsamling i Alta og fotballeder kurs del 1

Vi må stille med minst 3 personer på kvalitetsklubb vårsamling i Alta fredag den 27. og lørdag 28.mai. Fotballeder kurs del 1 er dagen etter. Arve, Karine, Ulf-Rune, Liv-Heidi og Truls deltar på begge disse kursene, mens Luke deltar kun på fotballederkurset.

Sak 26/16 ”Den store kretsreisen” i Oslo 1.-3.juni

Arve deltar på dette og Ulf-Rune undersøker om han får fri for å dra.

Sak 27/16 Veranda-prosjektet

Kai-Edgar viste skisse over den nye verandaen m/trapp og tak under med beregnede kostnader.  Styret ønsket en med 150cm bred trapp og rekkverk i tillegg.

Styret vedtar å sette av en ramme på inntil kr 150.000,- totalt for prosjektet, inkl. materialer og arbeid.

Sak 28/16 Medlemsregisteret

Kai-Edgar viste hvordan systemet for medlemsregisteret funger og hvilke medlemmer som er registrert etter at han har gått igjennom listen og registrert/fjernet.

 

Møtet hevet kl. 20.00

 

Ståle Johansen (s)

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Cathrine Jensen , 9550 Øksfjord
Mobil: 94853351     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Cathrine Jensen           Webansvarlig: Arve Berntzen