Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2016
Dato: 03.04.2016
Lagt inn av: Ståle Johansen

HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG   

SØNDAG 03.04 2016 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET

 


Tilstede: Roald Anthonsen, Ulf-Rune Pettersen, Arve Berntzen, Liv-Heidi Martinsen, Karine Patterson, Ståle Johansen, Heidi Dahl, Torill Martinsen og Kim Pedersen(i sak 16)


Sak 15/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:        Innkalling og saksliste godkjennes

 

Sak 16/16: Veranda gruppe og budsjett til det, søknader midler.

Vedtak: Kim Pedersen velges som prosjektleder for å få skiftet ut verandaen på klubbhuset. Det foretas en budsjettregulering slik at det blir midler til dette.

Ferdigstilling før Grieg Seafood turneringen 2016.


Sak 17/16: Politiattest ansvarlig

Vedtak: Ulf-Rune Pettersen velges som politiattest ansvarlig, og Kai-Edgar Flåten forespørres som vara.


Sak 18/16: Grieg Seafood gruppe

Vedtak: Grieg Seafood turneringen 2016 skal arrangeres 11.juni. Hovedstyret er styre for turneringen og det innkalles til planleggingsmøte med det første.

 

Sak 19/16: Fresing av fotballbane, lett maskin før 1. april hvert år

Vedtak: Siden det ikke er tele i bakken bør det ikke kjøres med tyngre kjøretøyer på banen. Dersom det ikke har tint mye de neste 14. dagene, bør det igangsettes fresing kun med ”handfres”. Karine snakker med Harald om å måke fram kummene på siden av banen.

 

Sak 20/16: Innrapportering medlemsregister

Vedtak: Dette må skje før 31. april, momskompensasjon-navn og fødselsnr styret, medlemstall og aktive medlemmer per 31.12.15, signert årsmøte protokoll, definisjon av aktiv medlem: ‘Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til’.

Alle i hovedstyret sender inn sitt fødselsnummer til Liv-Heidi for denne innrapportering. Årsmøteprotokollen med underskrifter scannes for å sende til henne.

 

Sak 21/16: Volleyball gruppe

Vedtak: Heidi Dahl, Ulf-Rune Pettersen og Heidi Wang er med i gruppa.

Forslag til kontingent for de som skal være med på volleyball er kr. 200,- (støttemedlem)

Det skrives ut ferdige giroer med kontonummer og kontingentsatser på som leveres Heidi og noen legges i klubbhuset.

 

Sak 22/16: Innkjøp av varer til kafeen i klubbhuset

Vedtak: Torill Martinsen påtar seg ansvaret som innkjøpsansvarlig for kafeen i klubbhuset. Heidi Dahl er hennes vara. De kjøper inn de fleste varer, mens ”ferskvarer” må de som arrangerer kafeen selv kjøpe inn.

 

Sak 23/16: Årsfest gruppe

Vedtak: Ulf Rune Pettersen tar kontakt med aktuelle personer for å danne en slik gruppe.

 

Sak 24/16: Søknad om støtte til deltakelse på Norway Cup 2016

Guttelaget søker om støtte til å dra til Norway cup i lag med Burfjord på kr. 10.000,-

Vedtak: Øksfjord IL støtter de som skal dra til Norway Cup med kr. 10.000,- og tilbud om å arrangere en kafé i klubbhuset i løpet av sommeren.


Møte slutt kl. 20:20

Ståle Johansen (s)

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen