Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret 2016
Dato: 01.03.2016
Lagt inn av: Ståle Johansen

HOVEDSTYREMØTE I ØKSFJORD IDRETTSLAG   

TIRSDAG 01.03 2016 KL. 20.00 PÅ KLUBBHUSET

 


Tilstede: Kai Edgar Flåten; Torill Martinsen; Liv Heidi Martinsen; Karine Patterson, Roald Antonsen 

Forfall: Cathrine Jensen; Anneli Vestre; Arve Berntzen

Sak 7/16:    Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:         Innkalling og saksliste godkjennes

 

Sak 8/16:     HEDERSTEGN

Bragdpokal: Innkomne forslag: Eivind Dahl Ringard

Nominasjon for aktiv innsats: Innkomne forslag: Pål Arntzen

Ildsjel: Innkomne forslag: Frode Wilhelmsen og Berit Wilhelmsen og Ulf Rune Pettersen

Vedtak:        

Bragdpokal kan ikke utdeles til kandidaten ettersom kandidaten ikke konkurrerer i regi av ØIL

Hederstegn for aktiv innsats tildeles Pål Arntzen for innsatsen han har vist gjennom mange års innsats som aktiv innsats som fotballspiller og fotballdommer i regi av ØIL i mange år.

Ildsjel 2015 tildeles Ulf Rune Pettersen for og ha vært en godt forbilde, for mer enn 30 år som dommer, og for sin innsats som bidragsyter i ØIL sine aktiviteter.

 

Sak 9/16:     ÅRSMELDINGER

Vedtak:         Årsmeldinger godkjennes

 

Sak 10/16:   REGNSKAP 2015

Vedtak:     Regnskap godkjennes med kr 169 094,74 i overskudd og kr 2 142 809,61 i balanse sum.

Enstemmig

 

Sak 11/16: INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET

Sak 1: Sletting av volleyballgruppa

Vedtak: 

Hovedstyre vedtar å legge ned volleyballgruppa da det ikke har vært aktivitet på flere år. Saken oversendes årsmøtet.

Sak 2: Ny lovnorm for Øksfjord IL

Vedtak:

Hovedstyre vedtar ny lovnorm for ØIL. Saken oversendes årsmøtet.

Sak 3: Gratis medlemskap i ØIL til alle tillitsvalgte

Vedtak:    

Hovedstyre ser det som lite hensiktsmessig å innføre gratis medlemskap ettersom det er uklart hvem ordningen skal gjelde for, og hvordan dette skal administreres i praksis.

Sak 4: Årsfest skal gjennomføres uavhengig av antall påmeldte

Vedtak:   

Hovedstyret anser ikke dette for å være en sak for årsmøtet og oversender saken til nytt hovedstyre.

Sak 5: VALGKOMITEE

Vedtak: 

Valg av valgkomitee ligger allerede i dagens vedtekter. Hovedstyre har prioritert å fylle opp hovedstyre og undergrupper og påtatt seg å være valgkomitee.

 

Sak 12/16: Kontingent 2016 

Vedtak:         

Kontingent holdes uendret

Enstemmig 

Sak 13/16: BUDSJETT 2016

Vedtak:         

Budsjett for 2016 vedtas med inntekter og utgifter på til sammen kr 571 000,-

Enstemmig

 

Sak 14/16:  VALG


 Hovedstyret   Navn  Velges for   På valg i år
 Leder:  Karine Patterson  1 år  2017
 Nestleder:  Torill Martinsen  2 år  2018
 Kasserer:  Liv Heidi Martinsen  2 år  2018
 Sekretær:  Ståle Johansen  2 år  2018
 Medlem:  Ulf Rune Pettersen  2 år  2018
 Vara:  Cathrine Jensen  Ikke på valg  2017
 Vara:  Roald Anthonsen   2 år  2018     

Fotballgruppa 

Leder:            Arve Berntzen                          
Medlem:         Luke Patterson
Medlem:         Truls Martinsen

Barneidrett

Medlem:         Anneli Vestre
Medlem:         Gry Seljevoll
Medlem:         Heidi Nilsen

Skigruppa

Leder:            Maria Thomassen
Medlem:         Kim Pedersen
Medlem:         Karl Leif Olsen
Medlem:         Harald Skavikmo     

 

Møte slutt kl. 22.45

Torill Martinsen (s)

 

 

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen