Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 06.03.2016
Lagt inn av: Ståle Johansen

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015

Sted:               Klubbhuset

Dato:               6.mars kl 18:00

Tilstede:          Kai Edgar Flåten, Liv Heidi Martinsen, Karine Patterson, Torill

                        Martinsen, Arve Berntzen, Ståle Johansen, Roald Antonsen, Luke

                        Patterson, Berit Wilhelmsen, Truls Martinsen, Ulf Rune Pettersen,

                        Heidi Nilsen, Heidi Dahl, Kim G Pedersen, Maria Thomassen, Jim G

                        Olsen, Maria Sotkajærvi.      

 

 

 

ÅPNING         v/leder Kai Edgar Flåten

 

                        Utdeling av hederstegn/priser:

                        Hederstegn for aktiv innsats: Arve Berntzen redegjorde kort om  

                        Begrunnelse for nominasjon. Hederstegn for aktiv innsats for 2015 tildeles

Pål Arntzen.

                        Prisen årets ildsjel: Leder Kai Edgar redegjorde kort om begrunnelse for

nominasjon. Årets Ildsjel 2015 tildeles Ulf Rune Pettersen.

           

KONSTITUERING

1.           Som møteleder ble Kai Edgar Flåten valgt, og som sekretær ble Torill Martinsen enstemmig valgt.

2.           Til å underskrive protokoll ble Kim G Pedersen og Heidi Dahl enstemmig valgt.

 

 

SAKSLISTE

1.           Årsmeldinger 2015:

Vedtak:           Årsmeldinger for 2015 tas til etterretning.

 

2.           Regnskap ØIL og Øksfjord-nytt 2015

Vedtak:           Regnskap godkjennes med kr.169 094,74,- i overskudd og

kr. 2 142 809,61 i balansesum for ØIL.

Regnskap godkjennes med kr 9 394,50,- i overskudd for Øksfjord-

            nytt.

 

3.           Innkomne saker

Sak 1: Sletting av volleyballgruppa

Vedtak:           Årsmøtet utsetter saken til neste årsmøte i 2017.
Enstemmig

 

Sak 2: Ny lovnorm for Øksfjord IL

Vedtak:           Årsmøte vedtar ny lovnorm for ØIL. Enstemmig

Sak 3: Gratis medlemskap i ØIL til alle tillitsvalgte

Vedtak:           Årsmøte ser det som lite hensiktsmessig å innføre gratis medlemskap ettersom det er uklart hvem ordningen skal gjelde for, og hvordan dette skal administreres i praksis. Enstemmig

Sak 4: Årsfest SKAL gjennomføres uavhengig av antall påmeldte

Vedtak:           Årsmøte anser ikke dette for å være en sak for årsmøtet og oversender saken til nytt hovedstyre. Enstemmig

Sak 5: Opprettelse av valgkomité

Vedtak:           Valg av valgkomité ligger allerede i dagens vedtekter. Enstemmig

 

4.           Kontingent 2016

Vedtak:           Kontingent holdes uendret. Enstemmig

                        Støttemedlemmer                                             kr 200,-

                        Aktive barn 0-12 år                                            kr 300,-

                        Aktive ungdom 13-16 år                                    kr 700,-

                        Aktive voksne 17-oppover                              kr 1000,-

 

5.           Budsjett 2016

Vedtak:           Budsjett for 2016 vedtas med inntekter og utgifter på til sammen

                        kr 571 000,- Enstemmig

 

6.           Valg

Valgkomiteen har følgende innstilling til nytt hovedstyre:   

Hovedstyret:                                           Velges for             På valg i

Leder              Karine Patterson                    1 år      normalt 2 år    2017

Nestleder        Torill Martinsen                      2 år                             2018   

Kasserer         Liv Heidi Martinsen                2 år                             2018

Sekretær        Ståle Johansen                      1 år                              2017

Medlem          Ulf Rune Pettersen                2 år                             2018

Vara                Cathrine Jensen                     Ikke på valg                2017

Vara                Roald Anthonsen                   2 år                             2018

 

Forslag på leder fra Ulf Rune Pettersen: Arne Kristian Vestre

                        Det ble stemt over de to kandidatene og Karine Patterson ble valgt med 14

                        mot 2 stemmer.

 

                        Resten av hovedstyret ble enstemmig valgt

 

                        Fotballgruppa

                        Leder                          Arve Berntzen

                        Medlem                      Luke Patterson

                        Medlem                      Truls Martinsen

 

                        Barneidrett

                        Medlem                      Anneli Vestre

                        Medlem                      Gry Seljevoll

                        Medlem                      Heidi Nilsen

 

                        Skigruppa

            Leder                          Maria Thomassen

Medlem                      Kim Gøran Pedersen

Medlem                      Karl Leif Olsen

Medlem                      Harald Skavikmo

 

Volleyballgruppa

Leder                          Heidi Dahl

Medlem

Medlem

 

Øksfjord-nytt

Leder                          Anneli Vestre

Medlem                      Berit Wilhelmsen

Medlem                      Jorunn Johansen

 

Valgkomité

Leder                          Jim Gaute Olsen

Medlem                      Heidi Dahl

                       

                        Revisorer                  Monika Olsen

 

 

                        Representanter til Loppa Idrettsråd er identisk med hovedstyret.

 

Hovedstyret gis fullmakt til å skaffe medlemmer til ledige verv.

 

 

 

Møte slutt kl. 19:50

 

 

__________________________                              _____________________________

Kim Gøran Pedersen                                                 Heidi Dahl

 

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen