Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Årsmøte
Dato: 08.03.2015
Lagt inn av: Torill Martinsen

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015

 

Sted:             Klubbhuset.

Dato:             8.mars kl.1800.

Tilstede:        Kai Edgar Flåten, Liv Heidi Martinsen, Roald Anthonsen, Karine Patterson, Arve Berntzen, Ståle Johansen

 

ÅPNING

            Leder åpnet møte og ønsket velkommen.

 

KONSTITUERING

-         Som møteleder ble Kai Edgar Flåten valgt og som sekretær Liv Heidi     Martinsen

-         Arve Berntzen og Karine Patterson ble valgt til å underskrive protokollen.

 

 

SAKSLISTE

1.   Årsmeldinger 2014.

 

Vedtak: Årsmeldinger tas til etterretning. Enstemmig.

 

2.   Regnskap 2014

 

Vedtak: Regnskapene med vedlagte revisjonsberetninger vedtas. Enstemmig.

 

3.   Innkomne saker

 

Ingen innkomne saker.

 

4.   Kontingent for 2015 holdes uforandret.

 

Støttemedlem                            kr.    200,-

Aktiv barn (0-12 år)                   kr.    300,-

Aktiv ungdom (13-16 år)          kr.    700,-

Aktiv voksen (17- )                    kr. 1 000,-

 

Vedtak: Kontingent holdes uendret. Enstemmig.

 

5.   Budsjett 2015

 

Vedtak: Budsjett for 2015 godkjennes med kr. 542 000,- i brutto utgifter. Enstemmig.

 

 

 

6.   Valg        

 

Vedtak:

 

Hovedstyret                                         Velges for

Leder                                                            2 år

Nestleder      Kai Edgar Flåten                 Ikke på valg

Kasserer        Liv Heidi Martinsen             Ikke på valg

Sekretær       Torill Martinsen                    2 år

Medlem         Roald Antonsen                   Ikke på valg

Vara               Karine Patterson                 Ikke på valg

Vara               Cathrine Jensen                  2 år

 

 

                        Fotballgruppa

                        Leder             Arve Berntzen

                        Medlem         Truls Martinsen

                        Medlem         Luke Patterson

 

 

                        Barneidrett

                        Medlem         Anneli Vestre

                        Medlem         Kate Pedersen

                        Medlem         Gry Seljevoll

                        Medlem         Heidi Nilsen

 

 

                        Revisor         - -

 

 

            Representanter til Loppa Idrettsråd er identisk med hovedstyret.

 

Hovedstyret gis fullmakt til å skaffe medlemmer til ledige verv.

 

 

 

 

Møtet slutt kl. 19:20

 

 

 

______________________         ________________________

Arve Berntzen                                 Karine Patterson

 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen