Glemt brukernavn eller passord?
 
        Hovedstyret      Fotball      Ski      Barneidrett      Kvalitetsklubb     
Søk:  
 
  Startsiden
  Om Øksfjord IL
  Kontakt oss
  Gjestebok
  Bildegalleri
  Avstemninger
  Aktivitetskalender
  Lenker
  Skjema
  Krydder!
  Grasrotandelen
  Nyhetsarkiv
  Utklippsarkiv
  Epost ØIL
  Om fotballgruppa
  Møtereferat
  Spilleregler
  Fotballvafler
  Nyhetsarkiv
  Info om turneringa
  Kampoppsett 2019
 
MØTEREFERAT
Avdeling: Hovedstyret
Styre/utvalg: Hovedstyret
Dato: 13.02.2007
Lagt inn av: Solbjørg Jensen

Styremøte 13.februar 2007 på Rådhusets kafferom.

 

Tilstede:  Halvor Pettersen, Solveig Dahl, Roald Antonsen, Solbjørg Jensen , Pål Pettersen og

                             Helmer Olsen.

Forfall:                 Maria Sotkajervi og Anneli Vestre.

 

 

Sak 1/07   ARVE INFORMERTE OM NETTSIDE FOR ØKSFJORD IDRETTSLAG

Styret ber Arve jobbe videre med saken.

 

 

Sak 2/07    REFERAT FRA GRUPPENE

Solveig og Pål orienterte fra gruppene. Roald opplyste om regnskapet pr. 31.12.06   

som viser en inntekt på kr 85.000,- og overskudd på kr 16.000,-.

                   Helmer ønsker ny buss – skal innhente tilbud.

 

Sak 3/07:   PORTÅPNER GARASJEN

                   Styret vedtar å kjøpe ny portåpner til port nr 2.

 

Sak 4/07:   IDRETTSMIDLER OG KULTURFORMÅL

                   Halvor og Roald tar seg av søknad om idrettsmidler innen fristen 1.3.      

 

 

Sak 5/07:   LYSLØYPA PÅ EIENDOMMEN NYLUND I VASSDALEN

 

Under forbehold om at ØIL får idrettsmidler og øvrig finansiering av lysløypa i    

Vassdalen går i orden vil idrettslaget kjøpe Åse Nilsen sin eiendom, gnr 26, bnr

56, til en pris av kr 12,-   pr m2.

 

Sak 6/07:    SPONSING SPAREBANK1 NORD NORGE

 

                   Halvor sluttforhandler sponsoravtalen.

 

Sak 7/07:    MØTEPLAN

                       

                   Styremøter avholdes heretter 1. torsdag i hver måned kl. 18.00.

 

Sak 8/07:     PÅL PETTERSEN – PERMISJON FRA IDRETTSRÅDET

 

                    Pål Pettersen får etter eget ønske permisjon fra idrettsrådet. Stein Thomassen vil

                    bli forespurt om han vil påta seg vervet.

 

Sak 9/07:     UTLÅN AV ØIL BUSSEN

 

                     Bussen skal ikke lånes/leies ut til andre.

 

Sak 10/07:    INNKJØPSANSVARLIG – SKIGRUPPA

 

                     Skigruppa må selv ta ansvar for innkjøp.
 
Møtet slutt
 
 
 
 
 


 

Antall besøk
Besøksteller
 
ØKSFJORD IDRETTSLAG
Adresse: v/Morten Olsen, 9550 Øksfjord
Mobil: 41543475     Epost: post@xfjord-il.no     Bank: 4740 05 06902
Redaktør: Morten Olsen          Webansvarlig: Arve Berntzen