REGLER FOR HEDERSTEGN OG BRAGDPOKAL
Av Halvor Pettersen  
30.05.2007
 
HEDERSTEGN FOR ADMINISTRATIV INNSATS
Det kan deles ut et hederstegn pr. år for administrativ innsats. Aktuelle kandidater er ledere og medlemmer i hovedstyret, undergruppene eller i komiteer. Kandidaten skal ha gjort en særdeles god innsats etter 1.10.86. Innsatsen kan belønnes for et kortere eller lengere tidsrom.
 
HEDERSTEGN FOR AKTIV INNSATS
Det kan deles ut et hederstegn pr. år for aktiv innsats. Aktiv innsats betyr sportslig innsats og kan tildeles sportslige utøvere eller trenere. Det kan utdeles hederstegn for enten induviduell- eller laginnsats. Kandidaten skal ha gjort en særdeles god innsats etter 1.10.86. Innsatsen kan belønnes for et kortere eller lengere tidsrom.
 
BRAGDPOKAL
En bragdpokal pr. år kan tildeles den utøver eller det lag som i løpet av et år har oppnådd et særdeles godt resultat - Finnmarksmester eller bedre.
 
 
Forslag på kandidater leveres til en uavhengig komite på 3 personer oppnevnt av hovedstyret. Forslagene skal begrunnes og undertegnes. Det kan ikke ankes på komiteens avgjørelse. Eventuelle hederstegn/bragdpokal deles ut på ØIL’s årsfest.
 

Tidligere vinnere av ØIL's hederstegn:
 
1989
Åsmund Jensen
- aktiv og administrativ innsats
1989
Roald Anthonsen
- administrativ innsats
1991
Borgny Wilhelmsen
- administrativ innsats
1992
Astrid Johansen
- administrativ innsats
1993
Anne Holten
- administrativ innsats
1994
Arvid Johansen
- administrativ innsats
1995
Ragnar Antonsen
- administrativ innsats
1996
Torgeir Pettersen
- aktiv og administrativ innsats
1997
Arve Berntzen
- aktiv og administrativ innsats
1997
Berit Wilhelmsen
- administrativ innsats
1998
Jorunn Romsdal
- administrativ innsats
1999
Beate Martinsen
- administrativ innsats
2000
Pål Andersen
- aktiv og administrativ innsats
2004
Solveig Dahl
- administrativ innsats
2005
Thorbjørn Johnsen
- aktiv og administrativ innsats
2006
Inge Martinsen
- aktiv innsats
2006
May Bodil Antonsen
- administrativ innsats
2007     Trond Ringaard             -  administrativ innsats
2008     Det ble ikke delt ut pris . 
2009     Frithjof Olsen                    administrativ innsats Prisen ble delt ut under Øksfjord rennet 2010
2010     Helmer Olsen                 -  administrativ innsats
2011     Alf Arne Vestre              -  administrativ  innsats
2012     Stein Thomassen            - administrativ  innsats
2013     ?
2014     ?
2015     Pål Arntzen                    - sportslig innsats
2015     Ulf-Rune Pettersen         - ildsjelprisen (NY pris i 2015)
2016     Luke Patterson               - ildsjelprisen
 
Tidligere vinnere av ØIL's bragdpokal:
Øksfjord IL Bragdpokal For ................
 
år ?
Ingvild Martinsen          Ski
år ?
Renate Johansen          Friidrett   
1996
Tom Frode Wilhelmsen  2 plass NNM ski 
2003
Magnus Andersen         Fotball
2005
Bent Kamsvåg Olsen     Friidrett
2010        Fredrik Danielsen          Vektløfting
 
 
Tidligere vinnere av gullklokka (15 sesonger på ØIL's A-lag i fotball):
 

1987

Torgeir Pettersen

1988

Ragnar Antonsen

1990

Arve Berntzen, Thorbjørn Johnsen, Øystein Kristiansen

1992

Inge Martinsen

-