INFORMASJON OM HOVEDSTYRET
Av Halvor Pettersen  
01.05.2007
 
Hovedstyret ble valgt av årsmøtet 05.04. og 04.05.17 og består av:
 

Leder:  Cathrine Jensen
Nestleder: Kai Edgar Flåten
Kasserer:  Liv Heidi Martinsen 
Sekretær:  Ståle Johansen 
Medlem:  Ulf-Rune Pettersen 
Vara:  Heidi Wang
Vara:  Roald Anthonsen 


-