INFORMASJON OM HOVEDSTYRET
Av Halvor Pettersen  
01.05.2007
 
Hovedstyret ble valgt av årsmøtet 18.03.18 og består av:
 

Leder:  Cathrine Jensen
Nestleder: Kai Edgar Flåten
Kasserer:  Beate Danielsen
Sekretær:  Ståle Johansen 
Medlem:  Cato Kristiansen
Vara:  Heidi Wang
Vara:  Ivar Martinsen *
 
* Ivar Martinsen har også medansvar når det gjelder utstyr, garasje, klubbhus og vedlikehold av dette.

-