INFORMASJON OM HOVEDSTYRET
Av Halvor Pettersen  
01.05.2007
 
Hovedstyret ble valgt av årsmøtet og består av:
 

Leder:  Morten Olsen
Nestleder: Rune Bye
Kasserer:  Beate Danielsen
Sekretær:  Kjetil Moen Braathen
Medlem:  Cato Kristiansen(perm ut 2019)
Vara:  Heidi Wang
Vara:  Ivar Martinsen *
 
* Ivar Martinsen har også medansvar når det gjelder utstyr, garasje, klubbhus og vedlikehold av dette.

-