INFORMASJON OM ØKSFJORD IL
Av Roald Anthonsen  
02.05.2007
 
Øksfjord IL ble stiftet 6. mars 1938 av:
 
Nils Kiil
Per Johansen
Thorleif Aslaksen
Fritz Bosch
Reidar Aslaksen
Walter Olavsson
Jan Bosch
Bendiks Berg
Arthur Olsen
Odd Johansen
 
 
Følgende har vært ledere i ØIL opp gjennom årene:
 
1946
Øivind Antonsen
1947
Per Johansen
1948
Hans N. Jensen
1949/1950
John Berntzen
1951/1952/1953
Egil Dahl
1954/1955
Arne Arntzen
1956
Karl F. Nilsen
1957
Egil Krudtå
1958
Bjørn Johansen
1959/1960
Asbjørn Martinsen
1961
Hjalmar Pettersen
1962
Arne Arntzen
1963
Egil Krudtå/Bjørn Johansen
1964/1966
Ivar Thoresen
1967
Åsmund Jensen
1969
Paul Krudtå
1969
Stein O. Berntzen
1970/1975
Reidar Skognes
1976
Arvid Johansen
1977
Åsmund Jensen
1978/1980
Ivar Holten
1981
Torgeir Pettersen
1982
Karl J. Knutsen
1983
Arne Gamst
1984/1985
Erling Thomassen
1986/1987
Astrid Johansen
1988
Åshild Heggeskog Trondsen
1989
Borgny Wilhelmsen
1990/1991
Erling Thomassen
1992/1993
Kai Edgar Flåten
1994/1995
Linda R. Martinsen
1996/2005
Jorunn Romsdal
2006 - Halvor Pettersen
 
I boka "Aktive fotballspillere", utgitt på Idrettsforlaget A/S i 1953, ble klubben og fotballspillerne beskrevet ganske detaljert.
-