LEDERE I ØKSFJORD IDRETTSLAG
Av Halvor Pettersen  
05.11.2012
 
1946
1947
1948
1949-1950
1951-1953
Øyvind Antonsen
Per Johansen
Hans N. Jensen
John Berntzen
Egil Dahl

1954-1955

Arne Arntzen

1956

Karl F Nilsen

1956

Egil Krudtå

1957

 Bjørn Johansen

1959-1960

Asbjørn Martinsen

1961

Hjalmar Pettersen

1962

Arne Arntzen

1963

Egil Krudtå/Bjørn Johansen

1964-1966

Ivar Thoresen

1967

Åsmund Jensen

1969

Paul Krudtå

1969

Stein O. Berntzen

1970-1975

Reidar Skognes

1976

Arvid Johansen

1977

Åsmund Jensen

1978-1980

Ivar Holten

1981

Torgeir Pettersen

1982

Karl J Knutsen

1983

Arne Gamst

1984-1985

Erling Thomassen

1986-1987

Astrid Johansen

1988

Åshild Heggeskog Trondsen

1989

Borgny Wilhelmsen

1990-1991

Erling Thomassen

1992-1993

Kai Edgar Flåten

1994-1995

Linda R Martinsen

1996-2005

Jorunn Romsdal

2005-2012

Halvor Pettersen

2013-2013

2013-2016

 

2016-

Jorunn Romsdal

Kai-Edgar Flåten (Nestleder fung. som leder)

Karine Patterson

-