AVSTEMNINGSRESULTATER
Av Arve Berntzen  
31.08.2007
 
Her ser du resultatet av alle avstemninger som har vært gjort på nettsidene til ØIL. Vi gjør oppmerksom på at siden det teknisk er mulig for samme person å stemme flere ganger kan avstemningsresultatet bli påvirket av dette.
 
Vi kan begrense avstemningsmulighetene slik at det bare er mulig å stemme en gang fra samme IP-adresse. Da kan ikke samme person stemme flere ganger fra samme PC. Problemet er at da kan ikke mer enn en person i et nettverk stemme. Det betyr at kun en stemme fra elevnettet på Høgtun kan bli registrert, kun en fra rådhuset, og til og med kun en stemme fra et trådløst nettverk i et vanlig hjem! Dette er fordi det er IP-adressen til den ytterste boksen (trådløs ruter/vanlig ruter/ADSL-ruter) som registreres, og alle inne i nettverket blir registrert med samme IP-adresse, nemlig adressen til boksen.
 
Derfor har vi fjernet denne begrensningen. Men vi sjekker stemmene opp mot IP-adresser og klokkeslett, og vil fjerne stemmer som åpenbart er "dobbeltstemmer".
 
Her finner du resultatet av avstemningene (klikk på tittelen):
 
Periode Avstemningstekst Avsluttet
Sept-okt 07 Skal vi satse på fotballsamarbeid med Sørøy Glimt? 25.10.07
Sept 07
25.09.07
Aug-sept 07
31.08.07
 
 
-